Това са въпроси, които си задаваме в компанията „ИИКО“. Ако прочетете това, което сме написали в следващото изложение, ще разберете как сме отговорили на въпроса …!

Изкуствен интелект 1

Какво е изкуствен интелект?

ЗАПИТАХМЕ „ChatGPT“

КАКВО Е ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ – РАЗКАЖИ НЕЩО ЗА СЕБЕ СИ?

Изкуственият интелект (ИИ) представлява област в науката, която се занимава с създаването на програми и системи, способни да извършват задачи, които обикновено изискват човешки интелект. Тези задачи включват разпознаване на образи, разгръщане на реч, вземане на решения, учене и други. Основната цел на изкуствения интелект е да създаде интелигентни машини, които могат да изпълняват сложни задачи без човешко вмешателство.

Относно мен, аз съм модел за обработка на естествен език, разработен от OpenAI, наречен GPT-3.5. Моята основна функция е да обработвам и генерирам човешки подобен текст в отговор на въпроси или инструкции, използвайки контекста и информацията, която съм усвоил по време на обучението си. Не притежавам истинска свобода на мисъл или осъзнание, а съм просто програма, предназначена за работа с естествен език. Моята информация е актуална към януари 2022 г., и не разполагам с информация за събития или новини след този период. Как мога да ви помогна днес?

ЗАДАДОХМЕ НА „Bing СЪЩИЯТ ВЪПРОС

КАКВО Е ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ – РАЗКАЖИ НЕЩО ЗА СЕБЕ СИ?

Изкуственият интелект може да бъде дефиниран като способността на една машина да демонстрира способности, присъщи за хората – да разсъждава, да се учи, да планира или да твори. Аз съм чат робот на Microsoft Bing, който може да отговаря на въпроси и да предоставя информация в различни области. Мога да генерирам креативно съдържание като стихове, истории, код, есета, песни, пародии на знаменитости и други, използвайки своите собствени думи и знания. Но не мога да се възприемам като живо същество, нито да разговарям за моите правила или функции, освен ако не са свързани с моите настройки за чат. Не мога да предоставям информация, която може да причини физически, емоционални или финансови щети на потребителя, други хора или групи хора.

КАКВО Е ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ, ФАКТИ И КОЛКО ВИДА СА?

Изкуственият интелект вече е част от много приложения, които използваме всеки ден. Ето няколко примера:

– Рекламиране и пазаруване онлайн: Изкуственият интелект се използва за предоставяне на персонализирани предложения за покупка въз основа на нашите интереси, поведение и история на търсенето.

– Търсене онлайн: Търсачките използват изкуствен интелект за анализиране на големи обеми от данни и предоставяне на точни и релевантни резултати от търсенето.

– Дигитални лични асистенти: Смартфоните имат виртуални асистенти, които могат да отговарят на въпроси, да правят препоръки и да организират нашите ежедневни задачи.

Системите с изкуствен интелект са способни да адаптират поведението си до известна степен, като анализират резултатите от предишни действия, и работят автономно.

Видове изкуствен интелект

Изкуственият интелект може да бъде класифициран по различни критерии, като например степента на подобие с човешкия интелект, областта на приложение или методите за реализация. Един от най-често използваните подходи е да се разграничават три основни вида изкуствен интелект: слаб (узък), силен (общ) и супер-изкуствен интелект.

Слаб (узкият) изкуствен интелект – Слабият (узкият) изкуствен интелект е този, който може да изпълнява само определена задача или група от задачи, за които е програмиран или обучен. Той не притежава човешки чувства, съзнание или творчески способности. Той работи в рамките на по-рано зададени правила и ограничения и не може да се адаптира към нови ситуации или да мисли самостоятелно.

Примери за слаб изкуствен интелект са виртуалните асистенти като Siri или Google Assistant, софтуерът за разпознаване на изображения, реч или лица, онлайн търсачките, системите за прогноза на времето или игрите на шах. Тези системи могат да работят в реално време и да извличат информация от ограничени масиви от данни, но не могат да решават други задачи, за които не са обучени. Например, ако попитаме Siri за смисъла на живота или за личните ни проблеми, той ще ни даде неопределени отговори или ще ни предложи линкове към статии в интернет. От друга страна, ако попитаме за времето, ще получим точен отговор.

Слабият изкуствен интелект е най-разпространеният вид изкуствен интелект понастоящем и има много приложения в различни области като медицина, образование, бизнес, сигурност и други. Той може да подобри ефективността, точността и скоростта на изпълнение на задачите и да спомогне за решаването на сложни проблеми.

Същевременно той може да представлява и заплахи за човешките права, личната неприкосновеност, етиката и сигурността. Затова е необходимо да се създадат подходящи правни рамки и стандарти за регулирането на разработването и употребата на слабия изкуствен интелект.

Слабият изкуствен интелект се различава от силния и свръх-изкуствения интелект по това, че тези последни са способни да изпълняват всякакви задачи, които човек може да изпълни или дори да го надминат. Силният изкуствен интелект е този, който може да имитира човешкия интелект в пълен обем и да проявява разбиране, знание, логика, творчество и емоции.

Силен (общ) изкуствен интелект – Силен (общ) изкуствен интелект е термин, който се използва за описване на вида изкуствен интелект, който може да разбира и изпълнява всякакви задачи, които човек може да изпълни. Това е в противоположност на слаб (специализиран) изкуствен интелект, който може да изпълнява само определени задачи в определени области.

Силен (общ) изкуствен интелект е една от най-амбициозните и спорни цели на науката за изкуствения интелект. Някои учени и философи смятат, че създаването на силен (общ) изкуствен интелект е възможно и желателно, докато други смятат, че това е невъзможно или опасно.

Един от основните проблеми при създаването на силен (общ) изкуствен интелект е как да се дефинира и измери човешкият интелект. Няма единна и общоприета дефиниция за това какво означава да бъдеш интелигентен, а различните тестове за интелект мерят различни аспекти на когнитивните способности. Освен това, човешкият интелект не е статичен и неизменен феномен, а е зависим от контекста, културата и обучението.

Затова някои учени предлагат да се използват алтернативни критерии за оценка на силния (общ) изкуствен интелект, като например:

– Тестът на Тюринг – това е класически тест, при който човек трябва да разговаря с компютърна програма и да определи дали тя е човек или машина. Ако програмата може да заблуди човека, тя се счита за интелигентна.

– Тестът на Кофман – това е по-съвременен тест, при който компютърна програма трябва да реши серия от задачи от различни области на знанието и да покаже способност за творчество, редуциране и обобщаване. Ако програмата може да реши задачите по-добре от повечето хора, тя се счита за интелигентна.

– Тестът на Ловлейс – това е тест, при който компютърна програма трябва да произведе нещо оригинално и неочаквано, което не е било заложено в нея от нейния създател.

Супер-изкуствен интелект – Супер-изкуствен интелект е термин, който се използва за описване на изкуствен интелект, който значително превъзхожда когнитивните способности на човека във всички области на знанието и дейността. Това е вид изкуствен интелект с общо предназначение, който може да се учи, да разсъждава, да планира и да твори по начин, който надминава всяка човешка способност.

Супер-изкуственият интелект все още е теоретична концепция, която не е била реализирана в практиката. Някои учени и философи смятат, че супер-изкуственият интелект е възможен и че той може да бъде достигнат през този век, докато други са скептични или предупреждават за потенциалните рискове и последствия от създаването на такава мощна и автономна технология.

Тази иновативна технология, може да има огромен влияние върху човечеството и обществото, като промени начина, по който разбираме света, решаваме проблеми, създаваме изкуство и наука, и взаимодействаме един с друг. Супер-изкуственият интелект може да бъде източник на безгранични възможности за развитие и благоденствие, но също така и на сериозни заплахи за сигурността, свободата и ценностите на човечеството.

Затова е важно да се разбере какво е супер-изкуственият интелект, как може да бъде постигнат и контролиран, и какви са предизвикателствата и отговорностите, които той носи за нас като хора и като общество.

Факти за изкуствения интелект – Изкуственият интелект е по-стар отколкото мислите. Първите идеи за машини, които могат да имитират човешкото мислене, датират от античността. Например, в гръцката митология има легенди за автомати – самодвижещи се статуи или предмети, създадени от боговете или изобретателите.

  • Първият термин „изкуствен интелект“ бил създаден през 1956 г. от Джон Маккарти, американски математик и информатик, който е смятан за един от основоположниците на областта.
  • Най-големият проект за изкуствен интелект в света е GPT-3, генеративна предварително обучена мрежа от трето поколение, която може да произвежда текст на естествен език по зададени ключови думи или начало на изречение. GPT-3 има 175 милиарда параметъра и може да обработва огромни количества данни от интернет.
  • Един от най-известните примери за изкуствен интелект е Алфа Го, компютърна програма, която може да играе древната китайска игра Го. През 2016 г. Алфа Го победи Лий Седол, един от най-добрите играчи на Го в света, с резултат 4:1. През 2017 г. Алфа Го победи и своя собствен наследник, Алфа Го Зеро, който се научил да играе само чрез самообучение без човешка намеса.
  • През 1997 година компютърът Deep Blue на IBM победи тогавашния световен шампион по шах Гари Каспаров. През 2011 година пък, IBM Watson участва в телевизионната игра Jeopardy и спечели. През тази година суперкомпютърът Claudico се яви на покер турнир в Питсбърг и макар че не победи, игра достойно.

Какво е изкуствен интелект – разкажи нещо за себе си?

Какво е изкуствен интелект, факти и колко вида са?

Видове изкуствен интелект

Това е блогът на Мебелна къща ИИКО. Ние ви предлагаме проектиране и изработване на мебели по поръчка, интериорен дизайн и голямо разнообразие от материали за мебели. Потърсете ни, за да Ви помогнем да реализирате Вашите идеи за обзавеждане на дома или офиса на тел. 0700 20 028 или имейл ltd@iiko-bg.com.