Кога настъпва смъртта? Какво се случва с тялото ни, когато умрем? Имаме ли душа? Ето какви отговори дават на тези и други въпроси биологията, медицината и физиката.

„Смъртта вероятно е най-голямото откритие на живота. Тя е двигател на промяната. Смъртта гони Старото и създава място за Новото!“ Прощалната реч на съоснователя на „Apple“ Стив Джобс развълнува много хора по света. Не успяха да му помогнат нито огромното му богатство, нито неговите огромни постижения, нито връзките му. Той почина едва на 56 години. От рак.

Защо биологичната смърт е неизбежна?

Живите организми имат един много добре действащ метод за унищожаване на ненужните или потенциално опасни клетки като вируси или ракови клетки. Нарича се програмирана клетъчна смърт. Старите клетки се подменят с нови идентични клетки. С годините обаче деленето на клетките постепенно се забавя и все някога спира. Вероятно за това са виновни теломерите в краищата на хромозомите. Когато те станат по-къси вследствие на деленето на клетките, все някога клетъчното деление спира. Ензимът теломераза може да спомогне за продължаване на деленето на клетките, но същевременно може и да ускори рака. Затова от биологична гледна точка е смислено този ензим да бъде активен в малък брой клетки.

Човешкото тяло може да функционира биологически максимум около 120 години. От решаващо значение обаче е действителната продължителност на живота, която с течение на времето е нараснала значително. В Германия например продължителността на живота се увеличава годишно с три месеца.

Какво е определението за смърт?

В края на човешкия живот органите престават да функционират: сърдечно-съдовата система колабира, белите дробове и мозъкът отказват. И така настъпва смъртта. От медицинска гледна точка има различни видове смърт. При „клиничната смърт“ сърдечно-съдовата система отказва, пулсът и дишането престават, органите вече не се снабдяват с кислород. При клиничната смърт обаче е възможна реанимация чрез изкуствено дишане и индиректен масаж на сърцето. В много случаи тази реанимация е успешна. При „мозъчната смърт“ обаче това не е възможно. При нея престават да функционират главният мозък, малкият мозък и мозъчният ствол. При мозъчната смърт е възможно някои мозъчни клетки в дълбоките пластове все още да функционират, но „съзнанието“ вече е изгубено. Въпреки това хората с мозъчна смърт могат да бъдат поддържани изкуствено живи. Има случаи на жени с мозъчна смърт, които раждат здрави деца. Някои пациенти с мозъчна смърт дори реагират на външни дразнители – например по време на операции. Става дума за рефлекси на гръбначния мозък и това не означава, че пациентът изпитва болка.

Какво се случва с човешкото тяло?

Първоначално човешките органи могат да издържат известно време без кислород и хранителни вещества. Постепенно деленето на клетките спира окончателно. Старите клетки започват да измират. Ако измрат много клетки, органите вече не са в състояние да регенерират. Най-бързо реагира мозъкът, където клетките измират след три до пет минути. Сърцето може да издържи до половин час без кислород. Когато кръвта спре да циркулира, спира и сърцето. По тялото се образуват „смъртни пента“, които дават указания на съдебните лекари за причината и мястото на смъртта. След два часа настъпва вкочаняването на трупа, тъй като тялото вече не произвежда аденозинтрифосфат, който е енергиен източник за клетките. Без неговото наличие мускулите се втвърдяват. Стомашно-чревният тракт умира едва след два до три дни, а намиращите се в него бактерии ускоряват разлагането на трупа. Причинителите на различни заболявания обаче продължават да представляват риск за околните още дълго време. Хепатитният вирус например живее дни след смъртта. А туберкулозните бактерии остават жизнеспособни дълги години. Разлагането на човешкото тяло продължава 30 години.

Какво ни казват близките до смъртта преживявания?

От научна гледна точка близките до смъртта преживявания обикновено настъпват между клиничната смърт и реанимацията. С тези състояния се занимават интензивно не само учените, но и религиите и езотериката. Описаните състояния обаче се различават значително в зависимост от културните и регионални характерни белези. Някои от засегнатите описват наплив на стари спомени. Други говорят за отделяне от тялото или за ярка светлина в края на тъмен тунел. Някои от изпадналите в подобни състояния казват, че са изпитали огромно чувство на щастие, а други са преживели страх и са изпаднали в паника. Очевидно близките до смъртта преживявания настъпват, когато реанимацията продължава много дълго и засяга снабдяването на мозъка с кислород. Учените изследват и взаимовръзката между близките до смъртта преживявания с подобни преживявания на живи хора. Пациентите с мигрена например по-често виждат светлини, а някои от епилептиците говорят за „отделяне от тялото“.

Какво е общото между квантовата физика и душата?

Със загадъчните феномени на близките до смъртта преживявания се занимават не само теолози и езотерици. Основата за една „физически описуема душа“ е феноменът на квантовото сдвояване (или квантово заплитане). Алберт Айнщайн също се натъква на този феномен, но го отхвърля като „призрачен ефект“. При феномена на квантовото сдвояване две преплетени частици се държат като близнаци независимо от реалното разстояние между тях. Безброй квантови физици и днес застъпват становището, че този ефект действително съществува. Твърди се, че също както при частиците, и у човека съществува дуализъм между тялото и душата. Дали обаче квантовата физика може да докаже съществуването на човешка „душа“? Ето тук започва вярата.

Има ли живот след смъртта?

Петте големи религии дават различни отговори. Има ли Страшен съд? Какво става с душата и с тялото на човека? И какво го очаква в Отвъдното? Ето какви са вярванията в християнството, юдаизма, исляма, индуизма и будизма:

Християните и Възкресението – След смъртта душата напуска тялото. Възкресението „из мертвих” настъпва или веднага след смъртта, или пък на Страшния съд. От 14 век насам християните вярват, че душите на праведниците не чакат до Страшния съд, за да лицесъзрат Бог. Мнозина християни вярват в материалното си възкресение.

Смъртта според юдейството – Според юдейската религия, Господ взима при себе си духа и душата на човека. Тялото почива в гроба, докато Бог не го призове да се върне „из мертвих”. Мнозина последователи на юдейството вярват в материалното си възкресение. Тъкмо поради това в тази религия особено тачат покоя на мъртвите и се грижат за поддържането на гробовете.

Какво вярват мюсюлманите – След смъртта ангел отделя душата от тялото. Покойният изучава книгата на своя живот и прави равносметка на вярата и на делата си. След строг разпит ангелите оповестяват дали покойникът има място в Рая. В противен случай го наказват още в гроба. Мюсюлманите, умрели за вярата си, попадат направо в Рая. Според исляма, може да има както духовно, така и материално възкръсване.

Смъртта в индуизма – След смъртта започва кръговратът на преражданията, които могат да се повтарят безброй пъти. Според схващането за кармата, от всеки живот в следващия се предава една непреходна субстанция, която надживява смъртта. А целта на човека е да се измъкне от този изтощителен кръговрат.

Будизмът и смъртта – След смъртта човек се преражда – като човек, животно или растение. Онова, което Буда нарича „жажда”, поддържа този кръговрат. Не съществува душа или някаква непреходна субстанция, всички измерения на човешката личност са тленни и възобновяеми.

Ще се отворят гробовете… и хората ще възкръснат за нов живот. Християните вярват, че тъкмо това ще стане в деня на Страшния съд, когато Господ ще отсъди дали хората са живели почтено и в правата вяра. Многобройни средновековни картини показват как праведниците се въздигат на небето, а грешниците потъват в пъкъла.

Има ли Страшен съд? – Не всички последователи на юдаизма вярват, че след смъртта ги чака Божи съд. Близките оплакват покойниците и се молят Богу, за да го омилостивят. Чак в късната фаза от развитието на юдейската религия се появява идеята за Ада.

Разплата за мюсюлманите – Според исляма, в деня на Страшния съд доброто получава награда, а злото – наказание. Част от мюсюлманите вярват, че Господ ще прояви милосърдие, други се опасяват, че Антихристът ще донесе хаос. В крайна сметка всички вярват, че неверниците ще бъдат унищожени, а праведните – спасени.

В индуизма…не познават Страшния съд. В тази религия човек тъй да се каже сам се съди чрез своите дела. Тъкмо неговите дела приживе предопределят кармата му. Добрините и злините, които върши, предрешават в какво ще се прероди. Дългият кръговрат на преражданията служи за пречистване.

Будистите… също вярват, че бъдещето зависи единствено от човешките дела. Добрият човек може в развитието си да достигне дори божествено равнище или да стане поне полубог или дух. Ако обаче си вършил зло, в следващия живот ще бъдеш адско изчадие, демон или призрак.

На вечен живот…пред лицето на Бог се надяват християните. Според тях този живот е преизпълнен от неописуемо щастие. Мнозина християни вярват, че ще настъпи Божието царство, където няма да има никакви злини – така, както го е оповестил Исус.

Юдаизмът и Божият блясък – Според юдаизма, един ден в целия свят ще се възцари Царството на Месията, а пророк Илия ще възвести началото му. В това царство вече няма да има омраза, завист и конкуренция, а праведниците ще бъдат огрявани от Божия блясък.

В Райските градини – Правоверният мюсюлманин ще намери там всичко, за което мечтае душата му: реки от вино, скъпоценности, одежди. За него ще се грижат девици и юноши, а отгоре ще се излива Божията благодат. Мюсюлманските теолози нямат единно становище по въпроса дали праведниците лично ще видят Аллах.

В края на реинкарнационния цикъл…индуистите ги очаква лелеяният мир, очаква ги свобода и единение с Божественото. Когато приключи с преражданията, индуистът ще се завърне към Абсолютното – едно състояние на пълно и хармонично щастие.

Нирвана – Будистът постига нирваната, когато чрез житейския си път успее да разкъса кръговрата на преражданията. Нирваната е състояние на окончателна наслада – когато човек е преодолял както страданията, така и всички свои желания и копнежи. Нирваната е постижима още приживе. Според едни тя е празнота, според други – просветление.

Автор: А. Андреев

Това е блогът на Мебелна къща ИИКО. Ние ви предлагаме проектиране и изработване на мебели по поръчка, интериорен дизайн и голямо разнообразие от материали за мебели. Потърсете ни, за да Ви помогнем да реализирате Вашите идеи за обзавеждане на дома или офиса на тел. 0700 20 028 или имейл ltd@iiko-bg.com.