Красотата и свободата да живееш, като търсиш пролетта – чиста, свежа, цветна и неопетнена – изпъстрена с цветове

КРАСОТАТА НА ЖИВОТА

В добрия и разумен живот красивото е любовта. В добрия и чист живот красивото е мъдростта. В добрия и светъл живот красивото е истината. Поддържай красотата на любовта. Поддържай чистотата на мъдростта.

Поддържай светлината на истината, и ще бъдеш винаги радостен и блажен, защото Бог пребъдва в тях. Любовта, със своята красота, изпълва целия Божествен свят. Мъдростта, със своята чистота, прониква в цялото Битие. Истината, със своята светлина, държи в свобода на всички същества в Божествения свят.

Обичай любовта, обичай мъдростта, обичай истината. Нека те бъдат светилници на душата ти, защото чрез тях Бог се изявява на онези, които Го търсят. Призовавайте Бога в любовта. Призовавайте Го в мъдростта. Призовавайте Го в истината. Само така ще чуете тихия глас на Неговия Дух да говори на вашия дух, да говори на вашата душа, да говори на вашия ум, да говори и на вашето сърце.

Благостта на Бога винаги пребъдва в Неговата любов, в Неговата мъдрост, в Неговата истина. Чрез тях се изявява Неговата безгранична благост. Служете на Господа с любов, служете Му с мъдрост, служете Му с истина, и ще имате живот, светлина и свобода.

Красотата на любовта, чистотата на мъдростта и светлината на истината да пребъдват във вас. Пребъдете в тях, за да пребъдат и те във вас. Те са новият живот, който Бог изпраща в света. Духът Божи иска милост, а не жертва. – Петър Дънов

СМИСЪЛ И ЦЕЛИТЕ В ЖИВОТА

Животът е кратък. Най-ценният ресурс, с който човек разполага на този свят, е времето. Но времето тече и… все повече намалява. Предвид това, добре е да имаме план как да използваме времето, което ни е отредено, за да постигнем определени неща в живота. Добре е да знаем отговорите на иначе клиширани въпроси – “Какъв е смисълът на живота?” и “Защо съм роден?

Обикновено всеки има своя собствена представа за смисъла и целите на живота. И все пак, има четири основни цели на живота, които имат отношение към всеки човек. Щастие, успех, смисъл и морал. Постигането на тези цели прави човешкия живот по-пълноценно изживян.

Още древни философи твърдят, че главната цел в човешкия живот е щастието. Но щастието не е еднозначно понятие и всеки влага в него нещо различно.

Съществуват три пътя към щастието – приятен живот (удоволствия, позитивни емоции), добър живот (постижения, взаимоотношения) и смислен живот (служене, кауза отвъд личното щастие). Към това може да се добави и четвърто важно измерение на човешкия живот, което води до щастие – т.нар. “морален (етичен) живот.

Моралният (етичен) живот е живот, изпълнен с почтеност и пораждащ чувство за високо вдигната глава и минимум угризения. Дълбокото чувство на удовлетворение, както и усещането, че човек няма от какво да се срамува, е нещо, към което мнозина се стремят като основна цел в живота си.

  1. Щастие

Първата цел на живота е постигането на щастие в смисъл на думата – удоволствие и наслада от живота.

Това е “приятен живот”– живот в настоящето и стремеж към занимания, които доставят изобилие от позитивни емоции, персонално на конкретен човек.

Вкусната храна, веселата компания, смехът, игрите, приключенията, пътуванията до екзотични места, участието в приятни партита и социални събития, вълнуващият секс – това са все примери за щастлив живот.

  1. Успех

Успехът е втората основна цел в живота. Мнозина искат да са успешни в своето професионално или творческо поле на изява – в кариерата, бизнеса, спорта, изкуството, науката, политиката, обществото.

Нашето общество издига успеха на пиедестал. Успешните хора са по телевизията, в новините, на кориците на списания, в сайтовете… Те получават награди, овации, възхищение… Неслучайно има и толкова много книги за успеха, издавани в многомилионни тиражи по цял свят.

Това е нещо естествено. Постигането на успехи и творческата самоизява надграждат позитивните емоции, поставят човек в “поток” и могат да осмислят живота му за продължителен период от време.

  1. Смисъл

Третата основна цел в живота е смисълът. Да постигнеш подобна цел означава да живееш живота си в унисон с личните принципи и ценности.

Смисълът в живота се крие и в постигане на любов и хармония в отношенията с най-близките хора – семейство, партньор, деца, най-скъпи приятели.

Смисъл в живота човек открива и чрез служба на нещо – някаква голяма цел или кауза, отвъд личното щастие. Тук радостта от живота извира от осъзнаването, че допринасяш, че си полезен на другите, че правиш света по-добър.

  1. Морал

Моралът (етиката) е четвъртата основна цел на живота, свързана с отношението ни към околните хора и света като цяло.

Един човек може да е живял живота си добре – с множество приятни емоции, с реализирани сериозни постижения, с добро семейство… Дотук – чудесно!

Какво е ако на смъртния си одър подобен човек изпитва тежки угризения на съвестта – че в миналото е постъпил безотговорно, непочтено, или че умишлено е лъгал, мамил, крал и по този начин е разбил нечии мечти, сърце, живот…?

За много хора ще е трудно да напуснат този свят с чувство на задоволство от един страхотно и достойно изживян живот, ако съвестта ги гризе, че са постигнали личното си щастие на гърба на чуждото нещастие.

Особености на четирите цели на живота

Ако щастието, успехът, смисълът и моралът са четирите основни цели на живота, интересно е да проследим какви са техните особености и по какво се отличават една от друга тези цели.

Може да се каже, че:

Щастието е свързано с настоящето и като цяло е нещо субективно. Получаваме го в живота си сега, в този момент. Щастието е нещо, което се определя от възприятията на всеки отделен човек.

Успехът е свързан с миналото и като цяло е нещо обективно. Сдобиваме се с него в резултат на наши усилия, резултати и постижения в миналото и няма гаранция, че и занапред ще сме успешни. Успехът е нещо, което се определя от околните, на база на определени критерии за успех или неуспех.

Смисълът е свързан с бъдещето и като цяло е нещо, което поне още един човек възприема субективно. Например: Като родител, моите грижи за децата ще имат смисъл, ако имат смисъл и за тях. Тяхната посока е насочена към бъдещето, където нашите взаимоотношения ще израстват и развиват.

Моралът е непреходен във времето и не е нито обективен, нито субективен. Почтеността и добродетелността са над всичко.

Това е блогът на Мебелна къща ИИКО. Ние ви предлагаме проектиране и изработване на мебели по поръчка, интериорен дизайн и голямо разнообразие от материали за мебели. Потърсете ни, за да Ви помогнем да реализирате Вашите идеи за обзавеждане на дома или офиса на тел. 0700 20 028 или имейл ltd@iiko-bg.com.