Красотата е във всичко, но не на всеки е дадено да я види. (Конфуций)

Достоевски казва, че красотата ще спаси света, а красивата същност на човека, това е душата, чийто прекрасен, чувствен символ, разбира се е жената.

Душата на Жената е свещена диамантна Роза, потайнствено скрита в нейното сърце! Действителната красота на една жена е в нейната душевна чистота, в нейната изначална доброта, в нейната благородна природа, и макар физическите предпоставки да имат значение, те са много по-незначителни пред красотата на женската душа, и именно затова, всички жени са красиви.

Всички жени са очарователни, а любовта на мъжете им придава красота. (А. С. Пушкин).

ЗАГАДКАТА НА ЖЕНСКАТА ДУША – Статията представлява избрани откъси от книгата Науката за любовта на Джон Бейнс

Според Библията Бог е създал Адам от пръст, но Ева била направена от реброто на Адам, докато той спял. Част от загадката на жената се крие в този прост символичен разказ – мъжът и жената са създадени различно.

Важна тайна е съществуването на трансцендентална разлика между девственицата и жената, която вече е имала сексуална връзка. Тази разлика е толкова голяма, че девственицата действително няма душа, а я получава от първия мъж, който я обладае сексуално и разкъса химена. Преди това събитие, девственицата притежава единствено колективна, но не и индивидуална душа.

Женската душа може да притежава по-нисш или по-възвишен характер, който определя щастието или мъките в живота й според качеството на първата й сексуална връзка, защото това събитие в голяма степен определя бъдещата й съдба. Ако мъжът притежава долна и страстна природа и психическият център и тежестта е в стомаха и тестикулите, ако е пасивен, женствен и страда от комплекси, жената със сигурност ще приеме изключително негативна сила, която ще е причина за нещастно, злополучно съществуване. По-нататъшните й сексуални отношения с други мъже няма съществено да променят първоначалната душа, а само ще прибавят нови елементи като допълнения към основното ядро, получено по време на посвещаването. Например, ако първият мъж е груб, неморален и покварен, а вторият- истински светец, влиянието на втория няма да е достатъчно да заличи отпечатъка от първия – той ще се запази завинаги като основен елемент на душата.

Сексуалното посвещаване наистина е най-важното и решаващо преживяване за една жена, защото определя дали ще е щастлива или не, дали я очаква духовно издигане или падение.

Девственицата, посветена от мъж с по-висока степен на развитие, който е съзнателно буден, позитивен, интелигентен и уравновесен, ще бъде възприемчива към всички елементи, нужни за нейното щастие, благополучие и духовно издигане.

Някои сигурно ще възразят, че това е голяма несправедливост, защото по този начин сексуалното посвещаване слага печат върху жената и ако е негативно, изключва бъдещето й щастие.

Жената може да се изобрази като съд или чаша. Нека да си представим, че тя е чашата, а съдържанието е душата, получена от първия мъж в живота й. Над него обаче се намира второ ниво, което е отворено и приема нови и бъдещи сили. Това второ ниво е защитено с магнитен овоид и се състои от енергии, които, макар и да оказват силно въздействие върху жената, не променят първичното съдържание, а вместо това са причина тя да стане носител на злощастни или благоприятни събития.

Понякога жената предава тези сили на мъжете, с които има сексуална връзка, излъчвайки позитивни или негативни вибрации, получени от мъжете, с които е имала отношения в близко и далечно минало. Затова женската душа е толкова сложна и променлива и затова мъжът я разбира толкова трудно. Истината е, че тя самата изпитва внезапен подтик да върши неща, които всъщност не иска, или пък изживява негативни емоционални състояния, без да знае какво ги е причинило.

Има жени, чието съдържание може да се замърси или опорочи от определени мъже до такава степен, че такива мъже превръщат истинската природа на жената в “кофа за смет”. Има и други, които носят само положителни сили. Конкретната ситуация зависи не само от получаването, а главно от това, което жената допуска или приема да влезе в нея.

Една жена може да е чиста и на шейсетгодишна възраст, дори след като е имала много изживявания, и обратно, тя може да е замърсена и опорочена още на четиринайсет години. Тъкмо силата на нейното духовно качество, нейният вътрешен произход, може да я спаси от негативна първа сексуална връзка, дори да е млада и неопитна. Това качество представлява смес от наследствеността, образованието, личните усилия и грижи и чувството за отговорност.

Истински интелигентните хора ще разберат, че женският пол е носител на човечеството, тоест носител на причините, които по-късно, когато бъдат предадени на мъжа, ще се проявят в конкретни следствия. Жената ментализира мъжа в мозъка си и той изпълнява всичко, което тя му предава от съдържанието на своята чаша. Съдбата на света всъщност не зависи от мъжа – тя е в ръцете на жената.

Жените не разбират, че са като земята и всичко, което заченат или проектират извън себе си, се връща обратно при тях. Индивид, чийто мисли са оплодени от низките мисли на жената, неизбежно след време ще се отнася към нея със същия егоизъм и липса на любов, които е получил. Жената опложда мисълта на мъжа, но в замяна винаги получава нещо равностойно. Ето защо жени, които продават тялото си на един или много мъже, заплащат за това висока цена – те биват разглеждани като предмети или “вещи”, които лесно могат да бъдат изоставени или подменени. Обратно – жена, която отдава любовта си на мъж, достоен за нея, винаги ще бъде обичана. Изключение от това правило е жената, отдаваща се на мъж с ниско човешко качество, който я улавя в чувствения свят на долни страсти, без да й отвръща с любов.

Без значение е колко привлекателна и чиста може да изглежда външно една жена- важна е вътрешната красота и чистотата на душата й. Качествено жената е това, което излъчва от душата си.

Негативните сили, които мъжът предава на жената проникват в нея както спермата прониква в яйцеклетката, и резултатът може да бъде опорочаване, пречистване или просто никаква промяна. Възможната вреда, която мъжът нанася на жената, има друг характер, защото той засяга главно душата й, докато действията на жената са насочени предимно към материалната сфера. Порочният или негативен мъж принизява жената -жената с негативна нагласа унищожава мъжа материално.

Интересно е да анализираме какво става при проституцията. Проститутката приема магнетизма на много различни мъже, които всъщност я използват като кошче за боклук, за да дадат воля на най-низките си, груби, нездрави желания. Приемайки толкова много вибрации, душата й се изгражда от безброй елементи, докато се стигне до загубата на самоличност – характеристика, винаги видима за другите, колкото и добре да изглежда жената. Проститутката пада много ниско в човешката скала, но съществува надежда за спасение, ако бъде освободена от мъж, влюбен в нея. Друга загадка на любовта е способността на мъжа да издигне жената духовно – жената обаче е напълно лишена от силата да спаси отклонилия се от правия път индивид, който с изключение на много редки случаи остава непроменен. Той просто използва жената емоционално и материално, а тя прахосва целия си живот, преследвайки химерата, че може да го спаси.

Има и друг тип жена, която слиза по-ниско дори от проститутката в човешката скала. Това е жената, живееща в прекомерен лукс и удобство, която опорочава сексуалността си, като трескаво търси нови усещания, защото изобилието около нея я довежда до сетивно изтощение, след като невъздържано е опитала всевъзможни удоволствия. Тя може да се опорочи дотолкова, че в стремежа си да съживи притъпената си чувственост напълно пренебрегва морала и стига до всякакви крайности.

Друг проблем е лошият навик на някои жени да се обръщат с обидни или унизителни думи към съпрузите си – тъй като са създатели в света на ума и думите, те тровят мозъка на мъжа с негативни семена и чрез тази форма на негативно магьосничество след време действително го превръщат в плахо, затормозено, нещастно, съсипано същество. Разбира се, реакцията на природата не закъснява и такава жена скоро изпитва същото върху себе си. Онова, което е проектирала чрез своята сила, ще й донесе болест, мъка, разочарование или фрустрация в същата мярка. Човек жъне каквото е посял. Колко пъти чуваме жена да се оплаква от съпруга си, да го обвинява, че е неудачник, некадърник, глупак, когато всъщност нейните подбуди очевидно са мотивирани от ревност, накърнена гордост или заслепяваща амбиция? Такава жена не знае, че не само прави постигането на успех невъзможно за своя съпруг, но и натрупва страшно много негативна карма, която рано или късно ще се стовари върху собствената й глава.

Това е блогът на Мебелна къща ИИКО. Ние ви предлагаме проектиране и изработване на мебели по поръчка, интериорен дизайн и голямо разнообразие от материали за мебели. Потърсете ни, за да Ви помогнем да реализирате Вашите идеи за обзавеждане на дома или офиса на тел. 0700 20 028 или имейл ltd@iiko-bg.com.