Дизайн се нарича естетическото и ергономично комплексно свойство на дадено изображение и/или изделие на приложното изкуство и/или промишлеността. В разширен смисъл засяга и конструкцията на дадено изделие.

Пълното значение на оригиналната дума DESIGN на английски език е в смисъл на (основно) проект (архитектурен, строителен или друг), план, скица, чертеж и (разширено) модел, конструкция, композиция.

При създаване на компанията IIKO DESIGN като част от ИИКО /IIKO/ сме имали предвид и двете определения. Всеки проект на компанията носи в себе си комплексно естетическо и ергономично послание на композицията от мебели и обзавеждане към обитателите на обекта. Например – феерия в червено:

Или в тъмни цветове, което предразполага всеки, който се докосне до обзавеждането.